Victor Timmer - De renaissance
van een barokinstrument

Over het vroegere en gereconstru-
eerde instrument in de Lutherse
kerk in Groningen. Op 31 oktober
2017 werd de door Bernhard Edskes
gebouwde reconstructie van het
oorspronkelijke Schnitgerorgel
in de Lutherse kerk
in gebruik genomen. In dit boek
leest u alles over het nieuwe
en het verloren gegane orgel
en de verhalen van de
orgelbouwers.

NIEUW

Prijs: slechts € 20,=
Voor donateurs € 10,=
(Bij bestelling vermelden) ______________________________________

Noord-Nederlandse orgelkunst
in de 17e eeuw

CD
NDE

Op deze fraaie cd brengen
organist Stef Tuinstra en
tenor Harry Geraerts een
aantal werken, zowel voor
tenorzanger en orgelcontinuo
als voor orgelsolo, ten gehore.
Tuinstra bespeelt het middel-
tonig gestemde orgel van de
Jacobuskerk in Zeerijp.
In Europa is het Riepster orgel
een van de weinige middelgrote
orgels in Nederlands-Noordduitse
stijl met een middentoonstemming.

Prijs: slechts € 16,00

______________________________________

Altijd op de hoogte van orgel-
concerten in Groningen?
Abonneer u op:
www.orgelkalender.nl